Investment trust

Ngọc Minh Châu

Bảo Mật - Uy Tín - Trường Tồn

Ngọc Minh Châu

Investment trust


Ngọc Minh Châu (NMC) là một Quỹ Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Quỹ tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, cổ phần doanh nghiệp, tài chính và tiền số. Mục tiêu chính của NMC là lưu dữ và phát triển các giá trị tài sản bền vững trường tồn theo thời gian.

Ngoc Minh Chau is an investment and development fund from Vietnam that operates globally. NMC's activities are focused on real estate, equity enterprises, finance, and digital currencies. The objective is to preserve and develop sustainable asset values over time

Blue Purple Liquid Blur Gradient Background

Ngọc Minh Châu

Investment trust


Chúng tôi đưa các bạn đến với 3 khái niệm để quyết định đồng hành với chúng tôi :


1) Bản chất của quá trình kiếm tiền ngày nay của loài người chính là quá trình tìm kiếm , sở hữu và tích trữ năng lượng .


2) Nền kinh tế toàn cầu chính là một quả cầu năng lượng lớn vô tận và đang phát triển dãn nở không ngừng . Đó là một mô hình Dyson Sphere kinh điển đang tồn tại.


3) Hoạt động của Đại Chúng Trong nền kinh tế để tạo ra giá trị đồng thời trục tiếp mở rộng quy mô năng lượng của Dyson Sphere.

Investment trust

Ủy Thác Đầu Tư

Ngoc Minh Chau is an investment and development fund from Vietnam that operates globally. NMC's activities are focused on real estate, equity enterprises, finance, and digital currencies. The objective is to preserve and develop sustainable asset values over time.

business facade, office building real estate,
COMPANY

2

Doanh Nghiệp

Khai Thác Chế Biến : Tài Nguyên

Stock Exchange Trader's Workplace

3

Chứng Khoán

Đầu Tư Tăng Trưởng Lâu Dài

Various Crypto Coins

4

Tiền Kỹ Thuật Số

Đầu Cơ - Phát Triển Dự Án

1

Bất Động Sản

Thổ Cư - Đất Nông Nghiệp

Blue Purple Liquid Blur Gradient Background

Khai Thác

Dyson Sphere

Investment trust - NMC

Chúng Tôi Muốn Hướng Các Bạn Thấu Hiểu Bản Chất Nền Kinh Tế Và Tiến Hành Khai Thác Năng Lượng Của Dyson Sphere Theo Một Giải Pháp Bền Vững Trường Tồn .


Ngọc Minh Châu

Investment trust


Phone

034.6666660